fbpx

Obchodné podmienky

  • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona
  • Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou emailu na adresu: objednavky@zrnkodobrejkavy.sk
  • Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.
  • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.
  • Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s výnimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účelom doručenia zásielky.
  • Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.0715-2205-2018-17, ktorá je vypracovaná v súlade s platným nariadením Európskej únie – GDPR